Правила навчання

Правила навчання і фінансова політика My Dream.

Правила навчання — це фінансова і дисциплінарна політика Курсів “My Dream”.
З правилами Курсів ми знайомимо кожного Замовника шляхом направлення електронного листа на контактній e-mail зазначений Замовником.
Правила Курсів знаходяться на сайті englishgood.in.ua та за місцезнаходженням Курсів у вільному доступі. Ви в будь-який момент можете ознайомитись з ними.

1. Початок навчання

1.1. Надання послуг на Курсах іноземних мов My Dream (далі – Курси) здійснюється на підставі публічної оферти, текст якої розміщений за посиланням. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у публічній оферті і цих Правилах Курсів.

1.2. Для нових слухачів, які бажають пройти навчання на Курсах, перше заняття безкоштовне. Кожен новий слухач має право на перше безкоштовне заняття. “Новим слухачем” вважається будь-яка особа, що має наміри навчатись на Курсах, якщо протягом останніх 6 місяців, що передують даті звернення, вона не навчалась на Курсах та яка не брала участь в безкоштовних пробних заняттях раніше.

2. Відвідання занять

2.1. Заняття на Курсах проходять згідно розкладу.

2.2. З розкладом занять Слухач ознайомлюється в перший день навчання. Слухач зобов’язується дотримуватися розкладу занять та не спізнюватися на них. У разі запізнення Слухач може бути не допущений до заняття.

2.3. У разі наявності заборгованості з оплати навчання, слухач до занять НЕ допускається .

3. Способи оплати

3.1. Оплата за навчання в ГРУПАХ здійснюється в порядку ПЕРЕДОПЛАТИ з 5 по 10 число щомісяця, або одним платежем за весь курс навчання.

3.2. Оплата за навчання ІНДИВІДУАЛЬНО здійснюється в ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

3.3. Оплата приймається в готівковій та/або безготівковій формі. За умови розрахунку в готівковій формі, представник Курсів, що прийняв оплату, зобов’язаний видати підтверджувальний документ – прибутковий ордер (товарний чек).

4. Пропуски, відміни і перенесення занять.

4.1. Слухачі, які навчаються в групі, не можуть відмінити (перенести) заняття, т.к. заняття проходять згідно встановленого розкладу.

4.2. Слухачам, які відвідують заняття в ГРУПАХ, вартість пропущених з їх вини занять НЕ ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ.

4.3. Пропущені з вини Слухача заняття НЕ переносяться на наступний (інший) період, а послуга вважається наданою Курсами належним чином.

4.4. Заняття в ГРУПАХ та/або ІНДИВІДУАЛЬНІ можуть бути відмінені за ініціативою Курсів. Заняття, які були відмінені переносяться на інший день і відпрацьовуються Курсами, про що Слухачам повідомляється завчасно згідно контактних даних наданих Курсам.

4.5. Слухачі, які займаються ІНДИВІДУАЛЬНО зобов’язані повідомити представника Курсів за одним телефонів (063) 404-70-39, (044) 223-07-01, (096) 247-68-79 про відміну заняття не пізніше ніж за 3 години до заняття.

4.6. Повідомлення на e-mail, sms, Viber, Skype – не є підставою для відміни заняття, якщо Слухач не отримав підтвердження від представника Курсів. У випадку не отримання підтвердження про відміну заняття, необхідно повідомити представника Курсів в порядку передбаченому п. 4.5 цих Правил.

5. Бонуси.

5.1. Якщо Слухач Курсів залучає нового слухача на навчання на Курсах, він має право на одноразову знижку на навчання в сумі 100 грн. Знижка надається після оплати новим слухачем першого місяця навчання.

5.2. Знижка нараховується в кінці місяця, про що Слухачу буде повідомлено шляхом відправлення e-mail, sms або Viber (на вибір Курсів в залежності від наданих контактних даних Слухача).

5.3. Курси мають право вносити зміни в Правила навчання про що завчасно повідомляти Слухачів e-mail або Viber (на вибір Курсів в залежності від наданих контактних даних Слухача)